top of page
VO2 max

VO2 max

 

 

Test din performance og brug din tid og dine kræfter rigtigt

Hvorfor test

Når du træner og ønsker at forbedre dig, er det vigtigt at have viden om hvad du er god til og hvad du måske er mindre god til. Men det er ikke nok bare at vide hvad du er god til. Det er også relevant at vide hvor god du er og hvilket forhold der er mellem dine færdigheder som atlet. Alt sammen for at kunne give din træning den retning, der udvikler dig bedst mod dine mål. I AimHigh’s testcenter laver vi bl.a. VO2 max test, test af arbejdstærskel, samt vigtige kropsmålinger, der tilsammen giver en god profil over dine færdigheder og dermed også anvisninger af, hvordan du bedst træner dig endnu bedre.

Du kan med fordel lade dig teste op til tre-fire gange om året. En enkelt test giver en enkelt status og retning på den kommende tids træning, men flere test kan bruges til at evaluere din udvikling og om den træningsindsats du har lavet, har givet den ønskede udvikling.

En VO2 max test måler din maksimale iltoptagelse eller din kondition. VO2 max er en af de vigtigste parametre til at forudsige din præstation i både korte og lange konkurrencer eller events.

VO2 max testen kan dog sjældent stå alene og derfor tester vi også din arbejdstærskel (også omtalt som Critical Power, FTP eller syregrænse).

 

Typer af test

Der findes et hav af forskellige testmetoder og testprotokoller. Alene en VO2 max test, der bruges til at bestemme den maksimale iltoptagelse, kan udføres på mange forskellige måder.

I AimHigh har vi valgt at lægge os tæt op ad de test, man gennem mange år har brugt ved Team Danmark. Det gør vi, fordi vi dermed har et stort og solidt sammenligningsgrundlag, ligesom vi ved at testene er ordentligt validerede.

Vi tester både på cykel og løbebånd og for triatleter, tester vi ofte begge dele.

Normalt laver vi en test af arbejdstærsklen (Critical Power, FTP eller syregrænse) ved en trappetest, med 4 minutter mellem hvert trappetrin (2 minutter i løbetesten). Testen startes med moderat belastning og slutter, når testpersonen har passeret sin tærskel. Testen tager som udgangspunkt 8-16 minutter.
Undervejs i testen måles effekt (watt), puls, iltoptagelse og andre parametre relateret til respirationen.

test_edited.jpg

VO2 max testen er lidt forskellig for hhv. løb og cykling. 

VO2 max test på cykel køres som en 5 minutters all-out test. Undervejs måles iltoptagelse, puls og effekt (watt)


En VO2 max test på løb, løbes med en fastsat hastighed, hvorefter hældningen på løbebåndet øges indtil testpersonen ikke kan holde farten længere.

Som del af testprotokollen måler vi altid vægt og fedt-%. Både for løbe- og for cykeldisciplinen er det afgørende hvilken krop, man skal bære på fødderne eller op ad bakkerne på cyklen. Med måling af vægt og fedt-%, kan vi let finde realistiske mål for hvordan kropsvægten kan optimeres.

Hvorfor gør AimHigh ikke

I AimHigh har vi gjort en række valg, for at få de mest anvendelige test med de resultater, som vi bedst kan bruge i vores vejledning af dig og i vores arbejde med at udvikle de atleter, vi arbejder med til daglig.

 

Laktat-test

I AimHigh måler vi ikke laktat i forbindelse med, især tærskel-test. Det skyldes dels, at teorien om den klassiske 4 mmol test (altså koncentrationen af mælkesyre i blodet) ikke lader til at være den bedste angivelse af en egentlig tærskel. Således vil nogle atleter kunne arbejde med et laktat-niveau på f.eks. 4,8 mmol i knap en time, hvorimod andre vil ramme deres tærskel ved f.eks. 3,2 mmol.  Det giver selvsagt en ret stor usikkerhed ved senere fastsættelse af arbejdszoner.
Et andet problem med laktat-målinger er selve udtagelsen af blodprøver, der kan være behæftet med ganske mange og alvorlige fejlkilder, ligesom udstyr der normalt anvendes uden for f.eks. store forskningsinstitutioner, slet og ret er for dårligt, til at få præcise data.

FTP test

Den klassiske 20 minutters FTP-test, kan, som sådan, være et udmærket redskab og den har været brugt i stor udstrækning over de seneste knap 15 år. Testen bruges til at bestemme Functional Threshold Power (FTP) ved at beregne 95% af en 20 minutters max-test.
20 minutters rummer dog en række usikkerheder. Dels kan man med et stort anaerobt bidrag ”over-præstere” på 20 minutters testen dels, kan en 20 minutters test være vanskelig at pace korrekt og dermed få præcise data som grundlag for efterfølgende beregninger.
Som funktionel test bruger AimHigh i stedet Critical Power testen, der er en 2-punkts ”inverse-time model”-test. Testen er altså baseret på flere tests til beregning af den kritiske grænse, som man kan fastholde i 40-60 minutter. CP-testen er videnskabeligt valideret, hvorimod 20 minutters FTP testen er en kommercielt udviklet model af folkene bag Trainingpeaks.

test 2.jpeg

Hvor tester AimHigh

AimHigh har testcenter i Charlottenlund. Her laver vi både cykel- og løbetest, ligesom vi laver bike-fit i testcentret.

Vores testudstyr til cykeltest er mobilt, så vi kan flytte det ud i landet, hvis I er en gruppe der skal testes

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information om AimHighs bikefit. Det kan du gøre på tlf. 20420462 eller

Prisen for almindelig test er kr. 1700

​Som alternativ til en test i vores testcenter, kan vi lave en grundig analyse af dine opsamlede puls og power-data. Vi kalder det for en performance analyse.


Vil du se mere om hvordan dine data kan omsættes til brugbare information til din træning. Læs om AimHighs performance analyse her.

bottom of page