VO2 max

Høj kvalitet

Vores test er af høj kvalitet, vi benytter kun præcisionsudstyr til vores målinger og er meget grundige med vores metoder. Det giver de mest præcise og brugbare målinger – og du kan anvende dem direkte i din træning. Vi udfører forskellige typer af test, både på cykel og løbebånd.

 

Nyeste viden

”I gamle dage” var det syregrænsen, der blev betragtet som en kritiske grænse, og den blev målt ved hjælp af laktatmålinger. Denne kritiske grænse bliver nu i stigende grad erstattet af den langt mere funktionelt anvendelige FTP (Functional Treshold Power = Funktionel ArbejdsTærskel). AimHigh benytter naturligvis også her den nyeste viden på området.

 

Funktionel arbejdstærskel

I vores test bestemmer vi ikke funktionel arbejdstærskel ved hjælp af laktat-måling, men ved hjælp af puls, respirationsfrekvens, volumen og subjektiv belastning. Det giver en markant mere brugbar og funktionel arbejdsgrænse end laktatmålinger.

 

Er I flere, der skal testes?

Vi bruger mobilt testudstyr, og kan derfor komme ud til netop dit klublokale, din forening eller virksomhed, hvis I er minimum 4 personer, der skal testes på samme dag.

Pris efter aftale.

 

Standardtest

1700,-kr

 • Kan laves som enten cykel-, løbe, eller kombitest (triatlon) 

 • Måling af vægt og kropssammensætning (fedtprocent)

 • 10 sek. Wingate-test (kun cykeltest), der tester din evne til at arbejde anaerobt (eksplosivt)

 • Submax-test til bestemmelse af den funktionelle ArbejdsTærskel. Testen giver et billede af din evne til at arbejde aerobt (intensiv udholdenhed)

 • Max-test – tester din maksimale aerobe kapacitet

 • Ved submax- og max-test måles iltoptagelse

 • Efter testen gennemgår vi testresultaterne. Testen giver dig præcise data, som er direkte anvendelige i den daglige træning

 • Testen er ekskl. træningsprogram

 • *200 kr. rabat for personer med AimHigh-samarbejde

Gran Fondo test

1500,-kr

 • Få den bedste forberedelse op til et Gran Fondo løb ved en specifik Gran Fondo test

 • Få estimeret din køretid og en præcis køreplan for dit løb. 

 • Måling af vægt og kropssammensætning (fedtprocent). 

 • Submax-test til bestemmelse af den funktionelle ArbejdsTærskel. Testen giver et billede af din evne til at arbejde aerobt (intensiv udholdenhed)

 • Efter testen gennemgår vi testresultaterne. Testen giver dig præcise data, som er direkte anvendelige i din træning frem mod løbet

 • Testen er ekskl. træningsprogram

 • AimHigh udarbejder en game-plan for de vigtigste momenter i dit løb, så du ved præcis, hvor hårdt du skal køre hvornår og hvor meget energi og væske du skal indtage undervejs

 • Vi kan udføre andre typer af tests efter ønske og behov.

 • Du velkommen til at ringe eller skrive til os, så designer vi dem bedste løsning til dig

Disciplinspecifik test

pris efter aftale

AimHigh - Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund - aimhigh@aimhigh.dk - 20420462