TRÆK VEJRET!


Næseplastre (eller som de referes til i den videnskalbelige litteratur: "nasal dilatorer") ses ofte på de professionelle cykelryttere når de skal køre en enkeltstart eller på anden måde levere noget ekstraordinært. Plastret sættes uden på næsen og åbner mekanisk for lufttilførsel gennem næseborene. For uden typen af nasal dilatorer som sættes på næsen som plaster findes der nasal dilatorer sættes inden i næsen. Formålet er det samme: at øge ilttilførslen og derved præstationen. Begge systemer har rent faktisk vist sig at øge tilførslen af ilt og derved have en betydning for eksempelvis folk der døjer med snorken (1).

Effekten på cykelpræstationen er dog mere tvivlsom og flere studier peger efterhånden tommelfingeren nedad når det gælder næseplastre. Senest har et studie fra Australien undersøgt effekten af begge typer næseplastre på arbejdsøkonomien hos cykelryttere og en efterfølgende 20-km enkeltstart (2). Resultaterne var helt entydige: effekten af både den ene og anden type næse-dilator udeblev. Både når deltagerne kørte på en submaksimal belastning og fik målt deres arbejdsøkonomi og ved 20-km enkeltstart.

Et langt tidligere studie fra 1995 testede effekten af næseplastre på VO2max. Her var konklusionen den samme: næseplastrene havde ingen effekt på den maksimale iltoptagelse hos veltrænede universitetsstuderende (3).

Bladrer man igennem litteraturen finder man adskillige eksempler på studier der ikke finder nogen præstationsfremmende effekt ved brug af næseplastre (4), (5), (6).

Retfærdigvis skal det nævnes at der også findes studier der indikerer en effekt af næseplastre (7), (8).

Man kan spørge sig selv hvorfor man ofte ser næseplastre på cykelrytterne hvis evidensen for

en effekt er tvivlsom? De har næppe en negativ effekt på præstationen og placebo-effekten kan i visse tilfælde bidrage med op til 3%.

Featured Posts