BLIVER DU BEDRE PÅ CYKLEN AF YOGA


Flere studier har vist at det er muligt at sænke sin ventilation (vejrtrækning) i hvile efter længere tids dyrkelse af yoga med fokus på at kontrollere sin vejrtrækning (pranayama). Den samme effekt, en reduceret hvile-ventilation, ses ofte hos veltrænede atleter. Det er derfor nærliggende at spekulere om hvorvidt yoga kan påvirke udholdenheds-prægede præstationer gennem denne eller andre effekter.

En gruppe forskere i Zürich har undersøgt forskellen på erfarne yoga-udøvere og en gruppe med et identisk aktivitetsniveau der ikke dyrkede yoga.

Ganske som forventet havde yoga-udøverne en lavere ventilation i hvile. Som forskerne hypotetiserede kan man forbedre sin vejrtrækning i hvile ved at dyrke yoga. Derefter målte forskerne de to gruppers VO2max (kondital) på ergometercykel, men fandt ingen forskelle mellem de to grupper. Altså har yoga ingen effekt på den maksimale aerobe arbejdeskapacitet.

Endeligt blev deltagerne i de to grupper sat til at køre en enkeltstarts-lignende test ved 85% af deres VO2max i sin lang tid som de kunne. En såkaldt tid-til-udmattelse test. Heller ikke her fandt forskerne nogen forskel på de to grupper. Hverken på ventilationen eller præstationen i sig selv.

Forskerne konkluderede derfor at længere tids dyrkelse af yoga ikke har nogen gavnlig effekt på helkropsarbejde som cykling.

Har du lyst til at dykke helt ned i studiet kan du finde artiklen her

Featured Posts
Recent Posts