STYRKETRÆNING HELE ÅRET


Styrketræning er i dag en integreret del af de fleste cykelrytteres træningsprogram. Youtube videoer med avancerede øvelser for både ben og overkrop vidner om at styrketræning er en del af ”New School” træningsparadigmet inden for cykling. Den videnskabelige litteratur tyder da også på, at der er en tydelig gevinst for cykelryttere der styrketræner. Så derfor klør mange på i træningslokalet henover vinteren. Men hvad sker der hvis/når man stopper med at styrketræne og går i gang med udelukkende at cykeltræne ved sæsonstart.

På universitet i Lillehammer arbejder Professor Bent Rønnestad. Et navn og en titel der måske får de fleste til at tænke på en gammel, langskægget mand med briller. Men Rønnestad er alt andet end det. Rønnestad har en lang række publikationer bag sig der udmærker sig ved at bruge egentlige elite cykelryttere og langrendsløbere som forsøgspersoner i sin forskning. I december publicerede Rønnestad og hans kollegaer en artikel der undersøgte hvad der skete når elitecykelryttere stoppede med at styrketræne.

To grupper af cykelryttere med kondital på henholdsvis 77 og 73 blev fordelt i en eksperimentiel (EXP) gruppe af udholdenhedstræning+styrketræning og i en kontrolgruppe (KON) med udholdenshedtræning alene i 25 uger. Efter 25 uger stoppede EXP gruppen med styrketræning og fortsatte med udholdenstræning alene i 8 uger. Begge grupper fik målt deres maximale jump squat, aerobe effekt (Wattmax), 30 sekunder wingate power, og effekt ved 4 mm/L laktat som et udtryk for udholdenheds-effekten.

Efter 25 uger havde EXP-gruppen forbedret sig mere end KON-gruppen på alle parametre. Da begge grupper startede på 8 ugers sæsonforberedelse udelukkende bestående af udholdenhedstræning viste det sig, at EXP-gruppen som tidligere havde styrketrænet oplevede et fald i Wattmax, Wingate power og jump-squat. Resultatet indikerer at styrketræning kræver forpligtigelse og vedligeholdelse hele året. Studiet undersøgte ikke hvor meget styrketræning der skal til for at fastholde effekterne af de 25 ugers grundtræning, men alt tyder på at man skal holde fast i styrketræning i én eller anden grad for at få det fulde udbytte. Link til artiklens abstract kan findes her

Featured Posts
Recent Posts