SPRINT I HØJDE


AimHigh-træner Jacob Christiansen har undersøgt hvorledes evne til at udføre gentagne 30 sekunders sprint på virkes af højde.

Det er alment kendt at højde nedsætter den aerobe arbejdsevne, men effekten af den højde på den anaerobe arbejdsevne er mindre kendt. Konkurrencer i discipliner som terrænløb, mountainbike, og langrend og kræver ofte flere korte anaerobe arbejdsperioder. Det er derfor relevant for konkurrence-atleter at vide hvordan højde påvirker evnen til udføre gentaget sprintarbejde. Fem cykelryttere med et gennemsnitligt kondital på 72.53 ml/min/kg deltog i Jacobs forsøg. De blev sat til at gennemføre 6 all-out sprinter af 30 sekunders varighed i træk med 2 min pause. Alle cykelrytterne gennemførte denne test ved havniveau, 1000m, 2000m og 3000m højde.

Gennemsnits-effekten (watt) faldt signifikant ved 2000m og 3000m højde sammenlignet med havniveau og 1000m højde. På figuren nedenfor kan det ses at den første 30 sekunders sprint er ens uanset højde. Derefter falder den gennemsnitlige effekt markant ved forsøgene i 2000m og 3000m højde. Forsøget er igangværende idet flere forsøgspersoner skal inkluderes inden endelige konklusioner kan drages. Resultaterne være relevant for eksempelvis de mtb ryttere som skal køre XC-VM i 2000m højde i Andorra til September.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts